დაეხმარე

ჩაერთე სამშობლოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი დაჭრილი მეომრების მხარდასაჭერი ფონდის საქმიანობაში. თქვენს მიერ გადახდილი ნებისმიერი თანხა დაემატება სილქნეტის მიერ ფონდის საქმიანობისთვის ყოველწლიურად გამოყოფილ 320 000 ლარს.

 

საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაში

ბანკის რეკვიზიტები:

GEL

Beneficiary Bank: Silk Road Bank, Tbilisi, Georgia, 201955027

SWIFT: DISNGEz2

Beneficiary: დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი ა(ა)იპ

Beneficiary A/N: GE 10BT0360001052300001

USD

Intermediary Bank: BANK OF GEORGIA JSC 29 Gagarini str., 0160, Tbilisi, Georgia S

WIFT: BAGAGE22

Beneficiary Bank: Silk Road Bank, Tbilisi, Georgia, 201955027

SWIFT: DISNGE22

Beneficiary: WOUNDED WARRIOR SUPPORT FOUNDATION N(N)LP

Beneficiarv A,/N: GE 10BT0360001052300001

EUR

Intermediary Bank: BANK OF GEORGIA JSC 29 Gagarini str , 0160, Tbilisi, Georgia

SWIFT: BAGAGE22

Beneficiary Bank: Silk Road Bank, Tbilisi, Georgia, 2O|955O2Z

SWIFT: DISNGE22

Beneficiary: WOUNDED WARRIOR SUPPORT FOUNDATION N(N)LP

Beneficiary A/N: GE 10BT0360001052300001

0 901 777 771 ზარის ღირებულებაა 1 ლარი დარეკვა